Oppstart av trening – barn og ungdom

Stavanger kommune har på restriksjoner for barneidretten. Dette betyr at vi fra mandag 25 januar kan starte opp igjen med trening av våre unge lovende.

For mer informasjon om hvem som starter opp denne uken og hvem som har oppstart neste uke, ta en titt på vår Facebooks side: https://www.facebook.com/BroddInnebandy/posts/3628087053923320

Dette er gjeldende regler:

maks 10 spillere på hver bane, trenere og foreldre er ikke inkludert.

Foreldre må holde minst 1 meter avstand utenfor banen.

Vi fører deltagerliste for smittesporing (Spond)

Barn og ungdom under 20 år har lov å trene med full kontakt.

Vi går inn i hallen oppe og ut nede. Alle venter ute til en trener eller oppmann henter dem. Det er opp til hver gruppe å opprettholde gjellende regler.

Hvis trener og oppmenn føler at det er uforsvarlig å holde treninger på en trygge måte kan trener og oppmenn stoppe treninger til det er sikkert. Det viktigste er at vi holder smitten nede samtidig som vi aktiviserer barn og ungdom.

mvh Styret

Treningene starter opp igjen, men begrenset

Styret i Brodd IBK har nå hatt møte og besluttet at trening kan starte opp begrenset fra i morgen 25/1-21

Hovedregelen vi må følge er:
• Maks 10 spillere på hver bane, trenere og foreldre er ikke inkludert. Foreldre må holde minst 1 meter avstand utenfor banen.
• Vi fører deltagerliste for smitte-sporing (de fleste bruker spond, det er godt nokk)
• Barn og ungdom under 20 år har lov å trene med full kontakt.
• Hvis trener og oppmenn føler at det ikke er mulig å holde treninger på en trygg måte kan trener og oppmenn stoppe treninger til det er sikkert.
Ellers er det som tidligere:
• Inngang er oppe ved hovedinngangen. Hvor spillerne venter på at treneren henter dem og leder dem ned til banen.
• Utgang er nede.

Det blir en forsinket oppstart for gruppen 5år-3.trinn med Lene Vagle og Esben Gjesteland Tipple som hovedtrenere og jentelaget 4.-7.klasse med Helena Chunming og Maria Taushanis som trenere da det trengs litt mer tid til og koordinere med trenere og gruppeinndelinger da det kan
Planen er og dele de yngste i to baner med skillevegg slik at det ikke blir for mange pr. bane. Trening for de nevnte gruppene starter neste mandag 01.februar kl.1800-1900

4.-8.klasse gutter med trener Cesilia Svegård Sørensen og jentelaget 13-19år med Tony Wåhlén starter opp i morgen, 25.januar .

Kjekt at vi nå kan starte opp med treninger igjen, men ber om forståelse for at de yngste og jentelaget 4-.7.klasse må smøre seg med tolmodighet i 1uke til så vi er sikre på at der er trenere på plass som sørger for at smittevern reglene blir ivaretatt.
Husk og melde på i SPOND så vi har oversikt over antall deltakere. Man kan risikere og ikke få delta dersom er for mange og man ikke har meldt seg på i SPOND.

Fra Mandag 25.januar
19-20 J19 og lille/G13
20-21 G15
21-22 G19

Fra Onsdag 27.januar
16-17 G13 hvis mulighet
17-18 G15
18-1930 G19
1930-2100 J19

Fra Mandag 1.februar
18-19 knøtt, Micro og jenter
19-20 J19 og lille/G13
20-21 G15
21-22 G19

Vel møtt til trening og Heia Brodd!

Brodd Innebandy stenger ned all aktivitet frem til 18. januar

Regjeringen anbefaler at all at organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs skal utsettes helt til 18. januar.

Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen – regjeringen.no

Brodd IBK følger denne anbefalingen og stenger ned all aktivitet frem til 18. januar.

Vi håper at denne felles innsatsen i 2 uker gjør at vi kan gjenåpne for trening igjen fra 20. januar.

/Styret i Brodd IBK

Nye koronaregler i hallen

Fra idag av er det nye rutiner i hallen.

 1. Vi har ikke lov å gå ned på banen før de som trener har forlatt hallen.
  Det er inngang oppe og utgang nede, spillere kan vente inne med inngangsdøren (oppe), husk 1 m avstand. Det er ikke lov å bruke tribunen.
  trenere/oppmenn henter laget når banen er klar.
 2. Vi får ikke bruke garderober.
  Alle må komme ferdigskiftet i hallen.
  Husk vannflasker.
 3. Treningen avsluttes 5 min før så at alle utøvere har tid å samle tingene sine og forlate hallen før neste gruppe kommer.
 4. Det er ikke lov å benytte tribuner på trening.
 5. Foreldre som må følge barnet sitt må holde 1m avstand på siden av banen. DENNE ER VELDIG VIKTIG. VAKTMESTER MÅ RAPPORTERE BRUDD.

Husk ellers generelle regler.
Ikke kom på trening hvis du har symptomer. Hoste og nys i armkroken. Vaske hender. Bruke sprit når vi kommer og når vi forlater hallen

HER MÅ ALLE HJELPE Å PASSE PÅ SÅ AT VI IKKE MISTER TRENING.

Til info så har Stavanger kommune besluttet

FORBUD MOT ALL BREDDEIDRETT FOR DE SOM ER FRA OG MED 20 ÅR

Oppstart høst 2020 og Treningstider 2020-2021

Oppstart høst 2020 og Treningstider 2020-2021

Oppstart etter ferien er 24. august

Senior lagene, inkludert ungdom som ønsker å trene med senior lag har oppstart allerede mandag 17. august.

Alle andre lag har oppstart mandag 24. august.

Treningstider sesongen 2020-2021 er foreløpig slik:

Treningstider i Storhaughallen.

Mandager:

Minirundelag jenter og gutter (5.år-7.klasse) kl.1800-1900.

Jenter 13-19 år kl. 1830 – 2000

Gutter 13-15 år kl. 1930 – 2030

Gutter 16-19år kl. 2030 – 2200

Onsdager:

Gutter 13-15 år kl. 1600 – 1700

Gutter 16-19 år kl. 1700 – 1800

Damer kl. 1800 – 1930

Jenter 13-19 år kl. 1900 – 2030

Herrer kl.  2030 – 2200

Treningstider i Hetlandshallen.

Mandager:

Herrer kl. 1900 – 2030

Damer kl. 2030 – 2200

Det vil også bli fells treninger for seniorlag tirsdag og fredager. Mer informasjon om disse dager kommer senere.

Er kommet nye retningslinjer for innendørs aktivitet i idrettshaller fra 18. august. Se eget innlegg om dette.

Oppdaterte Korona regler (av 18. august 2020)

Oppdaterte Korona regler (av 18. august 2020)

Reglement for innendørs aktivitet i idrettshaller i Stavanger (covid-19):

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Generelle regler
Folkehelseinstituttet og særidrettens koronaveiledere er retningsgivende for bruk av idrettshallene.Gruppestørrelse maksimalt 20 personer. Det kan være flere grupper på en flate, så fremt disse gruppene klarer å holde en meters avstand til hver enkelt gruppe. Ved mindre saler kan det gjøres egne vurderinger i forhold til anbefalt antall. Maks 20 personer per grupper

Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år, og kun friske personer skal delta på trening.

Alle lag må føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, trenere og lagledere/«hjelpere». Ansvarlig trener er ansvarlig for gruppen ved eventuell smittesporing

Garderober
Garderober og dusj kan brukes, så lenge en meters avstand overholdes og i henhold til Helsedirektoratets smitteforebyggende tiltak.

Stavanger Kommune rengjør garderober daglig

Brukere (skoler, idrettslag og andre) av garderoben vil være nødt til å vaske kontaktpunkter i garderoben før og etter bruk. Kommunen setter ut vaskeutstyr i garderoben.

Trening / aktivitet
Lagene må se til at det ikke oppstår ansamlinger ved start og avslutning av treningen.


Dersom flere saler er i bruk samtidig, skal skillevegger være nede hvor det er mulig.

Foresatte skal holde seg utenfor hallen. Det gjøres unntak av de yngste årsklassene i de ulike idrettene. Her kan en foresatt følge på trening, forutsatt at 1 meters regelen kan overholdes.

Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder.

Lagene er ansvarlig for renhold av utstyr i styrkerom og klatrevegg før neste gruppe kommer. Husk antibac/vask av hender før styrkerommet/klatreveggen tas i bruk.

Det vil være tilgjengelige toaletter med muligheter for håndvask og evt antibac/håndsprit (der det ikke er mulig å vaske seg).

Ta med ferdig fylt drikkeflaske hjemmefra.

Gruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i henhold til særidrettens retningslinjer. Hver treningsgruppe er ansvarlig for å rydde rengjort utstyr på plass etter bruk.

mvh
Styret i Brodd innebandy

Se også informasjon fra Norge Bandyforbund her: https://bandyforbundet.no/?p=50155&mID=70&mAct=0&fbclid=IwAR1PpHfUcBYk1bhY5ASlg7orHV8ZuOQIQ79VI5zubCHL2wH-Tep1Ozt_8Ok

Online årsmøte 14. mai kl. 1900

Online årsmøte 14. mai kl. 1900

Som tidligere annonsert ble årsmøte 28. mars 2020 flyttet pga Corona situasjonen.

Det blir derfor avholdt online årsmøte torsdag 14. mai kl. 1900.

Interesserte som ønsker å bli med på online årsmøte via Teams må sende en e-post til: kjell.hugo.lovas@advania.no  og får en e-post tilbake med link til årsmøte.

Link til årsmøte papirer: https://drive.google.com/open?id=1DfX2XqonhWjQbZxh_rttKQtU3xacbpda

——————————————————————

Til medlemmene i Brodd Innebandy.

Styret innkaller herved til årsmøte i Brodd Innebandy.
Årsmøtet avholdes den 28. mars 2020 kl. 13:00 i Storhaughallen, Søre Ramsvigvei 30, 4015 Stavanger.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars 2020: post@brodd-innebandy.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Treningstider og oppstart

Oppstart

Oppstart for senior, dame og herre, er mandag 12. august. Jenter har oppstart 19. august. Andre lag har oppstart mandag 26. august.

Treningstider

Herrer

Mandag, Hetlandshallen, 1830-2000

Onsdag, Storhaughallen, 2030-2200

Fredag, Vikinghallen, 1800-2000 – Samtrening med Stavanger. Mer informasjon kommer. Trolig påmelding via Spond.

Damer

Mandag, Vikinghallen, 1935-2040

Onsdag, Storhaughallen, 1900-2030

Fredag, Vikinghallen, 1800-2000 – Samtrening med Stavanger. Mer informasjon kommer. Trolig påmelding via Spond.

Jenter 13-19 (oppstart 19.aug)

Mandag, Storhaughallen, 1830-2000 (fysisk trening første 30 min. Ved fint vær løping)

Onsdag, Storhaughallen, 1800-1930 (samtrening med senior damer i 30 min)

Gutt, Junior

Mandag, Storhaughallen, 2100-2200

Onsdag, Storhaughallen, 1700-1800

Gutt, G17

Mandag, Storhaughallen, 2000-2100

Onsdag, Storhaughallen, 1700-1800

Gutt, G15

Mandag, Storhaughallen, 2000-2100

Onsdag, Storhaughallen, 1600-1700

Gutt, G13

Mandag, Storhaughallen, 1900-2000

Onsdag, Storhaughallen, 1600-1700

Knøtt, Micro, Mini og Lille

Mandag, Storhaughallen, 1800-1900