Treningene starter opp igjen, men begrenset

Styret i Brodd IBK har nå hatt møte og besluttet at trening kan starte opp begrenset fra i morgen 25/1-21

Hovedregelen vi må følge er:
• Maks 10 spillere på hver bane, trenere og foreldre er ikke inkludert. Foreldre må holde minst 1 meter avstand utenfor banen.
• Vi fører deltagerliste for smitte-sporing (de fleste bruker spond, det er godt nokk)
• Barn og ungdom under 20 år har lov å trene med full kontakt.
• Hvis trener og oppmenn føler at det ikke er mulig å holde treninger på en trygg måte kan trener og oppmenn stoppe treninger til det er sikkert.
Ellers er det som tidligere:
• Inngang er oppe ved hovedinngangen. Hvor spillerne venter på at treneren henter dem og leder dem ned til banen.
• Utgang er nede.

Det blir en forsinket oppstart for gruppen 5år-3.trinn med Lene Vagle og Esben Gjesteland Tipple som hovedtrenere og jentelaget 4.-7.klasse med Helena Chunming og Maria Taushanis som trenere da det trengs litt mer tid til og koordinere med trenere og gruppeinndelinger da det kan
Planen er og dele de yngste i to baner med skillevegg slik at det ikke blir for mange pr. bane. Trening for de nevnte gruppene starter neste mandag 01.februar kl.1800-1900

4.-8.klasse gutter med trener Cesilia Svegård Sørensen og jentelaget 13-19år med Tony Wåhlén starter opp i morgen, 25.januar .

Kjekt at vi nå kan starte opp med treninger igjen, men ber om forståelse for at de yngste og jentelaget 4-.7.klasse må smøre seg med tolmodighet i 1uke til så vi er sikre på at der er trenere på plass som sørger for at smittevern reglene blir ivaretatt.
Husk og melde på i SPOND så vi har oversikt over antall deltakere. Man kan risikere og ikke få delta dersom er for mange og man ikke har meldt seg på i SPOND.

Fra Mandag 25.januar
19-20 J19 og lille/G13
20-21 G15
21-22 G19

Fra Onsdag 27.januar
16-17 G13 hvis mulighet
17-18 G15
18-1930 G19
1930-2100 J19

Fra Mandag 1.februar
18-19 knøtt, Micro og jenter
19-20 J19 og lille/G13
20-21 G15
21-22 G19

Vel møtt til trening og Heia Brodd!

Nye koronaregler i hallen

Fra idag av er det nye rutiner i hallen.

 1. Vi har ikke lov å gå ned på banen før de som trener har forlatt hallen.
  Det er inngang oppe og utgang nede, spillere kan vente inne med inngangsdøren (oppe), husk 1 m avstand. Det er ikke lov å bruke tribunen.
  trenere/oppmenn henter laget når banen er klar.
 2. Vi får ikke bruke garderober.
  Alle må komme ferdigskiftet i hallen.
  Husk vannflasker.
 3. Treningen avsluttes 5 min før så at alle utøvere har tid å samle tingene sine og forlate hallen før neste gruppe kommer.
 4. Det er ikke lov å benytte tribuner på trening.
 5. Foreldre som må følge barnet sitt må holde 1m avstand på siden av banen. DENNE ER VELDIG VIKTIG. VAKTMESTER MÅ RAPPORTERE BRUDD.

Husk ellers generelle regler.
Ikke kom på trening hvis du har symptomer. Hoste og nys i armkroken. Vaske hender. Bruke sprit når vi kommer og når vi forlater hallen

HER MÅ ALLE HJELPE Å PASSE PÅ SÅ AT VI IKKE MISTER TRENING.

Til info så har Stavanger kommune besluttet

FORBUD MOT ALL BREDDEIDRETT FOR DE SOM ER FRA OG MED 20 ÅR

Sommertrening fra 20mai

Treningstider fra nå av (20. mai) til skoleslutt i midten av juni.
Mandager Hetlandshallen
1900-2030 damer
2030-2200 herrer

Onsdager Storhaug hallen
1700-18 G14
1800-19 G16
1900-2030 damer og jenter
2030-2200 herrer og juniorer.

En god sommerferie til alle de yngre lagene. Vi ses i midten av august. Hold kontakten med deres oppmenn og trenere.

Innkalling til årsmøte i Brodd innebandy

Til medlemmene i Brodd Innebandy.

Styret innkaller herved til årsmøte i Brodd Innebandy.

Årsmøtet avholdes den 23/03-19 KL:13:00 i Storhaughallen, Søre Ramsvigvei 30, 4015 Stavanger

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8/3-19 til post@brodd-innebandy.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Registrering av barn og ungdom i Brodd IBK

For å forenkle registreringen av barn og ungdom har nå Sørvest bandyregion lagt et excelskjema som dere kan benytte. Representanter fra bandyregionen kommer etterpå å legge inn barnet i systemet for dere.

Anbefaler å gjøre det så raskt som mulig da det ikke er lenge igjen til første minirunde 🙂

https://docs.google.com/forms/d/1bmqH1ExpdzwZA7E722u1gPSXEUp-B0fr6TLclmc4kXA/viewform?ts=5b8cfed0&edit_requested=true

Dette er kun for å bli registrert i klubben. Det medfører ingen bindinger, men man har mulighet til å gi informasjon og senere kontingent som man betaler dersom man ønsker å fortsette i klubben.

Ribbecup 27/12 i Stavanger idrettshall

Lyst å spille innebandy i romjula?
Si ifra til din trener slik at han kan melde på laget til Ribbecup i Stavanger Idrettshall.
Ribbecup er for disse lagene:
* Senior Herre Topp (1.div og elite),
* Herre Bredde (for de som ikke spiller i 1.div/elite)
* Damer Topp (som deltar i serien)
* Damer (som ikke deltar i serien)
* Junior: 5.-7.klasse og ungdomskole, både jenter og gutter.
* Senior spiller 3vs3 uten keeper.
* Junior spiller 4vs4 uten keeper.