Brodd IBK sine verdier

Flest mulig – lengst mulig

Styret i Brodd IBK har diskutert hva vi som klubb ønsker å stå for, og laget retningslinjer/regler for å ivareta vår visjon om «flest mulig-lengst mulig» hvor trivsel og inkludering er fokus.

  • Lek og trivsel er fokus blant barn og ungdom, resultater kommer i andre rekke
  • Man skal respektere og oppføre seg fint mot andre, hvis ikke kan man bli tatt til side av treningen eller under en kamp.
  • Man skal kun gi positive tilbakemeldinger til hverandre, trenerne tar seg av andre(Dette gjelder også engasjerte foreldre)
  • Dersom noen har utfordringer eller misnøye de ønsker å ta opp, gjøres dette i første rekke med lagets trenere/oppmenn. Evt. kan dette tas opp med klubbens kontaktperson på området (Andreas Hagen mob:99262916). Det kan også tas opp anonymt ved å legge et brev i postkassen i utstyrsgarasjen.

Brodd_IBK_004_liten