Resultat fra BIBK-dagen

Klubben arrangerte en dag med diskusjoner rundt Brodd IBK. Dette ble holdt for styre, trenere og oppmenn. Vi fikk mulighet til å bruke møterommene til vår støttespiller – ATEA.  Les videre