Til medlemmene i Brodd Innebandy.

Som tidligere annonsert avholdes årsmøte mandag 7. juni 2021 kl. 19:00. Gitt situasjonen vi er i, så gjennomføres årsmøte på TEAMS. Da med påmelding i forkant til: post@brodd-innebandy.com

Er ikke kommet inn flere saker. Saksliste med tilhørende dokumenter kan hentes på denne link:

https://docs.google.com/document/d/1U93y4ZqPNGGkHOHHo0WhVqGjsm0m_6NFBk3dINk-YQg/edit?usp=sharing

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Innkalling til årsmøte i Brodd innebandy

Innkalling til årsmøte i Brodd innebandy

Til medlemmene i Brodd Innebandy.

Styret innkaller herved til årsmøte i Brodd Innebandy.

Årsmøtet avholdes mandag 7. juni 2021 kl. 19:00. Gitt situasjonen vi er i, så gjennomføres årsmøte på TEAMS. Da med påmelding i forkant til: post@brodd-innebandy.com

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. mai 2021: post@brodd-innebandy.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

All trening er satt på pause til 30. april

All trening er satt på pause til 30. april

Vi kommer med mer informasjon i slutten av måneden, men har sett det som nødvendig å sette trening på pause etter skolene og barnehager går over til rødt nivå fra 15.april.

Treninger blir annonsert på SPOND når der er forsvarlig og åpne for det.

Her er melding fra ordfører i Stavanger som kom på hennes FB i går kveld:

Stavanger kommune har den siste uken opplevd en betydelig økning i antall smittede.Vi har alle et sterkt ønske om å delta i den nasjonale gjenåpningen snarest mulig, og kommunene på Nord-Jæren vil derfor videreføre dagens retningslinjer. Situasjonen følges tett og vurderes fortløpende. Smittespredningen har etter hvert involvert svært mange skoler og barnehager. Barnehager og skoler i Stavanger går derfor over på rødt tiltaksnivå. Stavanger kommune anbefaler også at barn og unge under 20 år i denne perioden reduserer aktivitetsnivået og ikke har mer enn én fritidsaktivitet.Vedtaket om rødt nivå gjelder fra 15.04.21 til og med 30.04.21.Les mer om hva rødt nivå innebærer her:https://www.stavanger.kommune.no/…/skoler-og…/Vi er leie nå, men akkurat nå peker pilene feil vei.

Takk igjen for at du bidrar til at vi får snudd utviklingen, og kommer oss dit vi alle drømmer om raskest mulig.❤️

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/skoler-og-barnehager-pa-rodt-niva/?fbclid=IwAR0lE_RjWfh3ku6GUC41BhwO2fx4NhSyl9Rh203a9682FbXJSz1msAANCT4

Brodd Innebandy stenger ned all aktivitet frem til 18. januar

Regjeringen anbefaler at all at organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs skal utsettes helt til 18. januar.

Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen – regjeringen.no

Brodd IBK følger denne anbefalingen og stenger ned all aktivitet frem til 18. januar.

Vi håper at denne felles innsatsen i 2 uker gjør at vi kan gjenåpne for trening igjen fra 20. januar.

/Styret i Brodd IBK

Nye koronaregler i hallen

Fra idag av er det nye rutiner i hallen.

 1. Vi har ikke lov å gå ned på banen før de som trener har forlatt hallen.
  Det er inngang oppe og utgang nede, spillere kan vente inne med inngangsdøren (oppe), husk 1 m avstand. Det er ikke lov å bruke tribunen.
  trenere/oppmenn henter laget når banen er klar.
 2. Vi får ikke bruke garderober.
  Alle må komme ferdigskiftet i hallen.
  Husk vannflasker.
 3. Treningen avsluttes 5 min før så at alle utøvere har tid å samle tingene sine og forlate hallen før neste gruppe kommer.
 4. Det er ikke lov å benytte tribuner på trening.
 5. Foreldre som må følge barnet sitt må holde 1m avstand på siden av banen. DENNE ER VELDIG VIKTIG. VAKTMESTER MÅ RAPPORTERE BRUDD.

Husk ellers generelle regler.
Ikke kom på trening hvis du har symptomer. Hoste og nys i armkroken. Vaske hender. Bruke sprit når vi kommer og når vi forlater hallen

HER MÅ ALLE HJELPE Å PASSE PÅ SÅ AT VI IKKE MISTER TRENING.

Til info så har Stavanger kommune besluttet

FORBUD MOT ALL BREDDEIDRETT FOR DE SOM ER FRA OG MED 20 ÅR

Oppstart høst 2020 og Treningstider 2020-2021

Oppstart høst 2020 og Treningstider 2020-2021

Oppstart etter ferien er 24. august

Senior lagene, inkludert ungdom som ønsker å trene med senior lag har oppstart allerede mandag 17. august.

Alle andre lag har oppstart mandag 24. august.

Treningstider sesongen 2020-2021 er foreløpig slik:

Treningstider i Storhaughallen.

Mandager:

Minirundelag jenter og gutter (5.år-7.klasse) kl.1800-1900.

Jenter 13-19 år kl. 1830 – 2000

Gutter 13-15 år kl. 1930 – 2030

Gutter 16-19år kl. 2030 – 2200

Onsdager:

Gutter 13-15 år kl. 1600 – 1700

Gutter 16-19 år kl. 1700 – 1800

Damer kl. 1800 – 1930

Jenter 13-19 år kl. 1900 – 2030

Herrer kl.  2030 – 2200

Treningstider i Hetlandshallen.

Mandager:

Herrer kl. 1900 – 2030

Damer kl. 2030 – 2200

Det vil også bli fells treninger for seniorlag tirsdag og fredager. Mer informasjon om disse dager kommer senere.

Er kommet nye retningslinjer for innendørs aktivitet i idrettshaller fra 18. august. Se eget innlegg om dette.

Oppdaterte Korona regler (av 18. august 2020)

Oppdaterte Korona regler (av 18. august 2020)

Reglement for innendørs aktivitet i idrettshaller i Stavanger (covid-19):

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Generelle regler
Folkehelseinstituttet og særidrettens koronaveiledere er retningsgivende for bruk av idrettshallene.Gruppestørrelse maksimalt 20 personer. Det kan være flere grupper på en flate, så fremt disse gruppene klarer å holde en meters avstand til hver enkelt gruppe. Ved mindre saler kan det gjøres egne vurderinger i forhold til anbefalt antall. Maks 20 personer per grupper

Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år, og kun friske personer skal delta på trening.

Alle lag må føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, trenere og lagledere/«hjelpere». Ansvarlig trener er ansvarlig for gruppen ved eventuell smittesporing

Garderober
Garderober og dusj kan brukes, så lenge en meters avstand overholdes og i henhold til Helsedirektoratets smitteforebyggende tiltak.

Stavanger Kommune rengjør garderober daglig

Brukere (skoler, idrettslag og andre) av garderoben vil være nødt til å vaske kontaktpunkter i garderoben før og etter bruk. Kommunen setter ut vaskeutstyr i garderoben.

Trening / aktivitet
Lagene må se til at det ikke oppstår ansamlinger ved start og avslutning av treningen.


Dersom flere saler er i bruk samtidig, skal skillevegger være nede hvor det er mulig.

Foresatte skal holde seg utenfor hallen. Det gjøres unntak av de yngste årsklassene i de ulike idrettene. Her kan en foresatt følge på trening, forutsatt at 1 meters regelen kan overholdes.

Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder.

Lagene er ansvarlig for renhold av utstyr i styrkerom og klatrevegg før neste gruppe kommer. Husk antibac/vask av hender før styrkerommet/klatreveggen tas i bruk.

Det vil være tilgjengelige toaletter med muligheter for håndvask og evt antibac/håndsprit (der det ikke er mulig å vaske seg).

Ta med ferdig fylt drikkeflaske hjemmefra.

Gruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i henhold til særidrettens retningslinjer. Hver treningsgruppe er ansvarlig for å rydde rengjort utstyr på plass etter bruk.

mvh
Styret i Brodd innebandy

Se også informasjon fra Norge Bandyforbund her: https://bandyforbundet.no/?p=50155&mID=70&mAct=0&fbclid=IwAR1PpHfUcBYk1bhY5ASlg7orHV8ZuOQIQ79VI5zubCHL2wH-Tep1Ozt_8Ok